Poboljšajte kvalitet vašeg biznisa sa našom lepezom proizvoda i usluga.
Kontakt mail office@decom.rs tel    011/24 03 693 fax   011/ 32 90 982 mob 064/ 61 29 796
Naš tim servisera je kvalifikovan za najzahtevnije poslove oko pravilnog rada laserskih štampača sa dugogodišnjom praksom u najpoznatijim firmama u zemlji. Naša servisna služba radi non-stop i odgovor na zahtev je u toku istog dana. Servis štampača podrazumeva preventivne servise posle određenog broja kopija i korektivne servise. U preventivni servis spada pravovremeno uočavanje i zamena dotrajalih delova što produžava radni vek štampača. Vrši se kompletno čišćenje štampača: odstranjuju se sve nečistoće iz štampača, čiste se vitalni sklopovi, senzori, održavaju se svi gumeni i zupčasti prenosnici kao i teflonski i silikonski valjci, procesori i kontroleri. Preventivnim servisom se održava kvalitet otiska i dobro funkcionisanje laserskog štampača. Veoma je važno da su klimatski uslovi stabilni u prostorijama u kijima se nalaze laserski štampači jer posle dužeg vremena dolazi do degradacije kvaliteta otiska, jer dolazi do otkazivanja mehaničkih komponenata usled habanja u toku rada što se može utvrditi analizom kvaliteta otiska. U tom slučaju se radi korektivni servis u koji spada: zamena pick-up rolera, zamena grejača, teflonskog i silikonskog valjka, separator kita.
PickUP
DECOM LASERJET by GRAFO DIN KOMERC Site contents ©2008 GrafoDIN Komerc. Printers and supplies manufacturers brands are © and TM by their respective owners. Web-presentation design by Decom Laserjet
POSETITE NAS
tel    011/ 24 03 693 fax   011/ 32 90 982 mob 064/ 61 29 796 mail office@decom.rs
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA br: 147 11000 Beograd
KONTAKTIRAJTE NAS
PREDUZEĆE ZA MARKETING,TRGOVINU I USLUGE d.o.o. Tekući račun: 220-49331-24  Pib:  100207204 Matični broj: 07746709  Regist. broj: 01507746709 Šifra delatnosti: 5811
                          O NAŠOJ SPECIJALNIJ PONUDI DELOVA ZA SERVISIRANJE LASERSKIH ŠTAMPAČA.
SERVIS LASERSKIH ŠTAMPAČA